TRẠI CÁ DANH PHÁT

CHUYÊN CÁ CẢNH & THỦY SINH

Sở hữu quy mỗ 500  bể cá và 1000  hồ nuôi. Trại cá Danh Phát đảm bảo giá rẻ nhất thị trường và đa dạng giống cá cảnh. Đáp ứng đủ mọi nhu cầu cho AE.

CỬA HÀNG CÁ CẢNH

DÒNG CÁ BÁN NHIỀU NHẤT

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

-30%

thuốc dành cho cá

Parakill (thuốc dành cho cá)

35.000 

Đã bán: 0

-20%

thức cho cá

Cám Tomboy (bịch 50g)

4.000 

Đã bán: 0

-30%
7.000 

Đã bán: 0

-38%
5.000 

Đã bán: 0

-31%
45.000 

Đã bán: 0

AQUARIUM

 1. Cá lòng tong
 2. Cá 7 màu
 3. cá lia thia đá
 4. cá sặc
 5. cá rô

 

xem thêm cá

ĐỒ TRANG TRÍ BỂ

 1. Lũa 1
 2. Lũa 2
 3. tượng bể cá

xem nhiều hơn

thức ăn cho cáxem thêm

THỨC ĂN CHO CÁ CẢNH

 1. CÁM
 2. BẮP

 

 

xem nhiều hơn
-30%
7.000 

Đã bán: 0

-20%
4.000 

Đã bán: 0

-30%

TRẠI CÁ DANH PHÁT

CHUYÊN CÁ CẢNH & THỦY SINH

Sở hữu quy mỗ 500  bể cá và 1000  hồ nuôi. Trại cá Danh Phát đảm bảo giá rẻ nhất thị trường và đa dạng giống cá cảnh. Đáp ứng đủ mọi nhu cầu cho AE.

CỬA HÀNG CÁ CẢNH

DÒNG CÁ BÁN NHIỀU NHẤT

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

-30%

thuốc dành cho cá

Parakill (thuốc dành cho cá)

35.000 

Đã bán: 0

-20%

thức cho cá

Cám Tomboy (bịch 50g)

4.000 

Đã bán: 0

-30%
7.000 

Đã bán: 0

-38%
5.000 

Đã bán: 0

-31%
45.000 

Đã bán: 0

AQUARIUM

 1. Cá lòng tong
 2. Cá 7 màu
 3. cá lia thia đá
 4. cá sặc
 5. cá rô

 

xem thêm cá

ĐỒ TRANG TRÍ BỂ

 1. Lũa 1
 2. Lũa 2
 3. tượng bể cá

xem nhiều hơn

thức ăn cho cáxem thêm

THỨC ĂN CHO CÁ CẢNH

 1. CÁM
 2. BẮP

 

 

xem nhiều hơn
-30%
7.000 

Đã bán: 0

-20%
4.000 

Đã bán: 0

-30%

TRẠI CÁ DANH PHÁT

CHUYÊN CÁ CẢNH & THỦY SINH

Sở hữu quy mỗ 500  bể cá và 1000  hồ nuôi. Trại cá Danh Phát đảm bảo giá rẻ nhất thị trường và đa dạng giống cá cảnh. Đáp ứng đủ mọi nhu cầu cho AE.

CỬA HÀNG CÁ CẢNH

DÒNG CÁ BÁN NHIỀU NHẤT

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

-30%

thuốc dành cho cá

Parakill (thuốc dành cho cá)

35.000 

Đã bán: 0

-20%

thức cho cá

Cám Tomboy (bịch 50g)

4.000 

Đã bán: 0

-30%
7.000 

Đã bán: 0

-38%
5.000 

Đã bán: 0

-31%
45.000 

Đã bán: 0

AQUARIUM

 1. Cá lòng tong
 2. Cá 7 màu
 3. cá lia thia đá
 4. cá sặc
 5. cá rô

 

xem thêm cá

ĐỒ TRANG TRÍ BỂ

 1. Lũa 1
 2. Lũa 2
 3. tượng bể cá

xem nhiều hơn

thức ăn cho cáxem thêm

THỨC ĂN CHO CÁ CẢNH

 1. CÁM
 2. BẮP

 

 

xem nhiều hơn
-30%
7.000 

Đã bán: 0

-20%
4.000 

Đã bán: 0

-30%