About Us

Sở hữu quy mỗ 500  bể cá và 1000  hồ nuôi. Trại cá Danh Phát đảm bảo giá rẻ nhất thị trường và đa dạng giống cá cảnh. Đáp ứng đủ mọi nhu cầu cho AE.