Blue sky 999 (chuyên dùng cho cá cảnh)

35.000 

Đã bán: 0

Dưỡng cá, trị túm lắc cá 7 màu, xử lý hầu hết các loại nấ.m, xử lý trùn chỉ, cá mồi, vận chuyển cá đi xa, tắm cá Koi

Blue sky 999 (chuyên dùng cho cá cảnh)

35.000