Tetracycline

20.000 

Đã bán: 0

Diệt vi khuẩn Aeromonas, Chondrococcu, Vibrio và nhiều loại khác.
Cá hấp thu nhanh chóng, rút ngắn thời gian điều trị.
Sử dụng bằng cách tắm cá, an toàn.
Tan trong nước, dễ sử dụng.
Ngâm để tắm hoặc trộn thức ăn cho cá ăn đều được.

Tetracycline

20.000